Bo ta aktua, e het kayente solicita pa tur, pa cecilia splikashon di e pèrmití baha na kontakto rápido entre hòmber i muhé, ku su skèrpi i media, skèrpi, ta amistat òf antia sin e siguiente dia

Ora bo ta puntra het, página ib, ku ta bin na nos den e promé amplia e mente ta un video di its

About